عسل

 

وزن های : 240 گرم - 300 گرم - 850 گرم 

محتویات : شهد عسل طبیعی