خیار شور

 

وزن : 680 گرم 

انواع خیار شورهای بهانه : سوپر ویژه ، ویژه ، ممتاز ، درجه یک 

محتویات : خیار ، سبزیجات معطر ، سیر ، فلفل ، سرکه ، نمک ، آب