مربای توت فرنگی

وزن : 200گرم

محتویات : توت فرنگی، شکر ، پکتین ، اسید سیتریک