مربای هویج

وزن : 200گرم

محتویات : هویج، شکر ، پکتین ، اسید سیتریک