درباره ما

صنایع غذایی بهانه

گروه تولیدی فرآورده های غذایی آماده پز با نام تجاری (آماده پز،بهانه و مهران)که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با دریافت موافقت اصولی از اداره کل صنعت و معدن استان تهران جهت راه اندازی کارخانه تولیدی صنایع غذایی آغاز نموده است که کارخانه مربوطه در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری کامل رسیده است و در خصوص تامین نیاز مشتریان با تولید محصولات با کیفیت و مطابق با ذائقه ایرانی آغاز نموده است و همواره همراه همیشگی خانواده ایرانی می‌باشد لذا طی ورود به بازارهای داخلی و خارجی موفق به کسب گواهینامه های پروانه بهره برداری ، پروانه بهداشت ، استاندارد و … برای محصولات خود گردید.

advanced divider

سخن مدیر عامل

روح الله جبرائیلی

گروه تولیدی فرآورده های غذایی آماده پز با نام تجاری (آماده پز،بهانه ومهران)که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با دریافت موافقت اصولی از اداره کل صنعت و معدن استان تهران جهت راه اندازی کارخانه تولیدی صنایع غذایی آغاز نموده است که کارخانه مربوطه در سال ۱۳۷۳ به بهره برداری کامل رسیده است و در خصوص تامین نیاز مشتریان با تولید محصولات با کیفیت و مطابق با ذائقه ایرانی آغاز نموده است و همواره همراه همیشگی خانواده ایرانی می‌باشد لذا طی ورود به بازارهای داخلی و خارجی موفق به کسب گواهینامه های پروانه بهره برداری ، پروانه بهداشت ، استاندارد و … برای محصولات خود گردید.

advanced divider

استانداردهای صنایع غذایی بهانه