استخدام

جهت آگاهی از فرصت‌های شغلی و کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
تماس با واحد نیروی انسانی : 53 8888 52 021 داخلی 127
0 +
کل افراد استخدام شده
advanced divider

مزایای کار در صنایع غذایی بهانه

امنیت شغلی

بیمه بازنشستگی

بسته های معیشتی

آموزش حین کار

نظر کارمندان صنایع غذایی بهانه